Tidsskriftet Chaos er et akademisk fagtidsskrift med fokus på det religionshistoriske forskningsområde. Tidsskriftets kerneområde er den religionshistoriske fagtradition, der metodisk og teoretisk er forankret i empiriske, filologiske og komparative studier, og som emnemæssigt omfatter alle religioner og religiøse udtryksformer i alle dele af verden og i både fortid og nutid. Artikler med andre perspektiver på det religionsfaglige stof vil, efter konkret vurdering, kunne komme i betragtning, såfremt de vurderes at være af religionshistorisk relevans.

Det er således hensigten med Chaos at understøtte, fremme og medvirke til at udvikle den religionshistoriske fagtradition samt at udbrede kendskabet til religionshistoriske studier også i videre kredse.

Det religionshistoriske universitetsfag har en lang og indflydelsesrig forskningstradition med stor international udbredelse og relevans, og her har Skandinavien traditionelt markeret sig stærkt, ikke mindst som følge af et frugtbart samarbejde de skandinaviske forskere imellem. Chaos blev grundlagt i 1982 som et rent dansk initiativ, men allerede kort efter blev redaktionen udvidet med en norsk repræsentation og i dag er Chaos etableret som et interskandinavisk samarbejde med hjemsted i Danmark, men med redaktioner også i Norge og Sverige.

Chaos udkommer med to numre pr. årgang.
Der optages artikler på dansk, svensk og norsk.
Chaos er peer reviewed – alle artikler, der publiceres i Chaos, bliver peer reviewed af to uafhængige eksperter.

Et abonnement på tidsskriftet Chaos kan opnås gennem medlemsskab af enten dansk dansk Religionshistorisk Forening, Norsk Religionshistorisk Forening og Svenska Samfundet för Religionshistorisk Forskning eller tegnes direkte hos Forlaget Chaos.