Chaos er i dag etableret som det førende videnskabelige fagtidsskrift for religionshistoriske studier, og tidsskriftet udgives nu, som noget helt nyt, i samarbejde med det nystiftede forlag af – næsten – samme navn: Forlaget Chaos. Som navnesammenfaldet indikerer, er forlaget opstået i direkte sammenhæng med tidsskriftet, og det betyder bl.a., at Chaos fremover vil manifestere sig, ikke kun som tidsskrift, men også i form af en serie bogudgivelser, der, ligesom tidsskriftet, vil have fokus på det religionshistoriske forskningsfelt. Alle forlagets udgivelser bliver peer reviewed af mindst to uafhængige eksperter.