Chaos Symposium 2014

afWebmaster


CALL FOR PAPERS 2014

 

Chaos Symposium 2014

RELIGION

OG NATUR

København d. 23.-24. maj 2014

 

Religionerne er forbundne med naturen på mangfoldige måder. Bjerge, floder, træer, ocean- er, sten, vejrfænomener og alt, hvad vi i øvrigt forbinder med ”natur” spiller en afgørende rolle i religiøse forestillinger og indgår i religiøse ritualer som formative elementer. Men emnet er ikke mindst relevant i forhold til den globale miljøkrise, der er én af vor tids største udfordringer: Hvilken rolle spiller religion i denne sammenhæng? På hvilken måde har reli- gionerne bidraget til problemerne? På hvilken måde påvirker miljøkrisen religion? – Og kan religion bidrage med løsninger?
I 1989 var temaet for Chaos-symposiet ”religion og natur”. Nu, 25 år senere, tager vi emnet op igen. Klimaforandringerne er i mellemtiden kun blevet værre, og selv om forskningen har grebet dybt i emnet i de mellemliggende årtier, er der stadig et stort behov for grundige religionshistoriske granskninger af det komplekse forhold mellem religion på den ene side og miljø, klimaforandringer og økologi på den anden.
Grundlaget for denne type analyser må dog være nøje undersøgelser af religionernes hold- ning til dét, vi kalder “naturen”. Begrebet “natur” er nemlig, som bekendt, ikke universelt: Det betyder forskellige ting forskellige steder og til forskellige tider, ligesom menneskers fores- tillinger og adfærd i relation til ”naturen” ikke uden videre kan paralleliseres. Vi ser derfor frem til at kunne præsentere oplæg, der kan bidrage til at etablere et bredt religionshistorisk fundament i forhold til, hvordan religionerne interagerer med naturen. Vi byder velkommen til detailstudier såvel som komparativt anlagte og oversigtsprægede undersøgelser samt til bidrag, der belyser sagen i fortid, såvel som i nutid og i alle geografiske egne. Vi opfordrer desuden til at alle relevante discipliner kommer i spil, herunder f.eks. filologi, fænomenologi, ikonografi, historiske, antropologiske og sociologiske studier, ritualstudier, mytologi, kognition- steorier, biologi, geografi, zoologi – med videre.

Deadline for abstracts: 15. marts 2014

Titel og abstract på ca. en halv side sendes til:
Mikael Rothstein (rothstein@sdu.dk), Jens-André Herbener (herbener@sdu.dk) &
Linda Langemark (lindalangemark@live.dk)

OBS!
Som vanligt er det hensigten at symposiet skal danne grundlag for et efterfølgende temanummer af Chaos. Vi beder derfor om, at man påregner at indlevere sit bidrag i artikelform med henblik på temanummeret. Deadline for artikler vil være ca. 1. september 2014. Bemærk i denne forbindelse, at Chaos er peer- reviewed og at symposiebidragene vil blive underkastet den samme redaktionelle vurdering, som alle andre artikler.

 Chaos, Natur, Religion, Symposium, Uncategorized.

 Skriv en kommentar
 

Lukket for kommentarer.